Investering i Olie & Gas kilder

Pinja Oil & Gas tilbyder direkte investering i olie og gaskilder til private investorer og selskaber. Kilderne er oftest lokeret i Texas USA.

Vi har samarbejde med flere amerikanske operatører i Texas.

Aruba Petroleum Inc. fra Plano nord for Dallas.
Basa Resources Inc. fra Dallas.
O´Tool O&G LLC. fra Dallas.
Ultra Oil & Gas Inc. fra Austin.

Vi producerer og sælger olien og gassen og modtager kvartalsafkast heraf. Sidder vi som royalty ejere modtager vi royalty fra de kilder som bores på de områder vi har ejet rettighederne over.
Andelene i de olie- og gas projekter Pinja Oil & Gas tilbyder det danske investormarked er stillet til disposition af det amerikanske søsterselskab Pinja Administration Inc.
Pinja Oil & Gas rolle er at dele Pinja Administrations rettigheder i mindre ejerandele, dernæst at invitere danske investorer til at deltage. Laveste investeringsbeløb varierer for de forskellige projekter, men ligger i området 15.000 – 20.000 USD.
Investeringformen gør det muligt for danske investorer, private som selskab, at tage del som partnere i petroleumsbranchen. Branchen er traditionelt meget partnerorienteret. Meget få projekter af betydning er ejet af en aktør alene.
Investorer får udbetalt kvartalsvis afkast fratrukket 10% administrationsgebyr. Dette gebyr betales kun hvis afkastet er positivt. Ellers er gebyret 0.